Anketa
Da li koristite onlajn usluge biblioteke?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Najčitanija knjiga

Najčitanija knjiga kod najmlađih

U bašti, Delfin

U bašti, Delfin

U bakinoj je bašti, baš kao u mašti. Tamo devojčice vole da se igraju, sanjare i šetaju...

Najčitanija knjiga kod onih malo starijih

Bela griva, Rene Gijo

Bela griva, Rene Gijo

Ovo je knjiga koja govori o prijateljstvu između jednog dečaka i jednog mladog konja.
"Ždrebe naglo podiže glavu, a pramen bele grive, koji mu je visio na čelo, zaleprša na vetru. Dugi drhtaj pređe preko kratke dlake njegovog neokaljanog plašta, plašta beloga kao sneg, od grive do repa".