Анкета
Да ли користите онлајн услуге библиотеке?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Најчитанија књига

Најчитанија књига код најмлађих

ЕЦИ ПЕЦИ ПЕЦ

ЕЦИ ПЕЦИ ПЕЦ

Избор садржи велики број примера народних умотворина ствараних за најмлађи узраст: разбрајалица, ређалица, брзалица, ташунаљки, цупаљки, успаванки, ругалица као и пословице, загонетке и изреке.

Најчитанија књига код оних мало старијих

Клизаве приче, Игор Коларов

Клизаве приче, Игор Коларов

Ове приче спадају у ред оних дела за којима жалите када их прочитате, јер желите да трају бескрајно дуго. Жанровском разноликошћу текста и илустрације, аутобиографским пасажима, динамичном нарацијом која неосетно и клизаво прелази у одсуство нарације и интерактивним односом према читаоцу бићете увучени у чудесни, разиграни и на тренутке ишчашени свет Игора Коларова.