Анкета
Да ли користите онлајн услуге библиотеке?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Голуб

Голуб, илустровани лист за српску младеж са сликама, излазио је у Сомбору у периоду од 11. јануара 1898. године, до двоброја 11/12 (новембар-децембар) из 1913. године. Пуних 28 година га је уређивао, учитељ и управитељ Српске више девојачке школе, Јован Благојевић (1879-1906). Благојевића је на месту уредника наследио Коста Стојачић (1907-1914). Голуб је издавала књижарница Миливоја Каракашевића.

Покретање и програм

Голуб је покренут 1879. године, у часу када Срби нису имали други дечји лист, излазећи једанпут месечно, а од 1892. два пута. Голуб је доносио књижевне прилоге и занимљивости из разних области, кратке прегледе нових бројева појединих српских листова и часописа, приказе нових књига, а неговао је и поуку и родољубиво осећање.


Сарадници

Голуб је на својим страницама окупљао готово целу модерну српску књижевност. У њему су радове објављивали Мита Поповић, Владимир М. Јовановић, Војислав Илић, Јован Дучић, Алекса Шантић, Бранислав Нушић, Светозар Ћоровић, Борислав Станковић, Милош Црњански, Јаша Продановић, Вељко Милићевић...