Anketa
Da li koristite onlajn usluge biblioteke?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

ZANIMLJIVOSTI

Japanci pišu odozgo nadole, i zdesna nalevo, a između reči nema razmaka jer sami ideogrami jasno razdvajaju reči.

 

Šljivu u Japanu smatraju biljkom koja donosi sreću, mada je u izvesnim (ne)prilikama i znamenje gluposti.

 

U Japanu možete da jedete potpuno bele jagode sa crvenim semenkama.

 

U Japanu je običaj da službenici svom pretpostavljenom u znak poštovanja i odanosti poklanjaju čokoladu.