Anketa
Da li koristite onlajn usluge biblioteke?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Zanimljivosti

Oblaci su simbol lakoće, ali u stvarnosti mogu da budu teški i po nekoliko tona.


Kozje mleko se širom sveta više pije nego kravlje.


Na koži jednog čoveka živi više mikroorganizama nego što ima ljudi na površini Zemlje.


Algofobija je paničan strah od bola.


Svakog dana u svetu se, u proseku, dogodi oko 44.000 oluja.