Anketa
Da li koristite onlajn usluge biblioteke?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Zanimljivosti

Polarnu svetlost (aurora borealis) proizvode Sunčeve čestice koje se sudaraju s molekulima u gornjoj atmosferi, a ova pojava najvidljivija je iznad arktičkog kruga.


Vulkano je naziv malog ostrva u Tirenskom moru; po ovom ostrvu su vulkani dobili ime.


Šekspir je izmislio na stotine novih reči koje se danas koriste u engleskom jeziku.


Pored decenije i dekade, postoji i lustrum - razdoblje od pet godina.


Poput ljudskih beba, čivave se rađaju s nesraslom lobanjom koja se zatvara tokom godina.