Anketa
Da li koristite onlajn usluge biblioteke?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Zanimljivosti

Ćirilicu u svetu danas koristi oko 300 miliona ljudi: Sloveni jugoistočne Evrope, Rusi, Ukrajinci, Belorusi, Mongoli i brojni narodi koji su nekada živeli u SSSR.


Veliki kineski zid dugačak je 2450 kilometara, koliko iznosi razdaljina između Rima i Moskve.


Na dnu svetskog mora leži oko 3 miliona olupina brodova, od čega je samo jedan odsto pretražen.


Planeta sa najviše satelita u Sunčevom sistemu je Jupiter: ima ih čak 63, 8 velikih i 55 mikrosatelita.


Plavi kit u jednom "zalogaju" uhvati količinu planktona hranljive vrednosti od pola miliona kalorija.