Анкета
Да ли користите онлајн услуге библиотеке?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Најчитанија књига

Најчитанија књига код најмлађих

Изгубљене позивнице, Марија Грација Болдорини

Изгубљене позивнице, Марија Грација Болдорини

Библиотека Дечје славље је омиљена међу најмлађим читаоцима. Издвајамо и: Срећан рођендан, Мишићу; Добро дошао, Дабрићу; Школско славље.

Најчитанија књига код оних мало старијих

Аждаја и царев син

Аждаја и царев син

Избор народних умотворина које укључују и врсте са којима се деца још нису упознала у оквирима школске лектире. Поред бајки, басни и приповетки као најзначајнијих облика усменог народног стваралаштва, књига садржи и бројне примере анегдота, пословица, загонетки и питалица, као и обичајне, митолошке и обредне лирске песме.